Công Đoàn     THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI     Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT bổ sung sửa đổi TT28 về chế độ là việ GV     Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT về chế độ cộng tác viên thanh tra     Thông báo tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2021 - 2022     Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH 2021 về việc cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19     Các Thủ tục hành chính     Thông tư 28 của BGDĐT về chế độ làm việc của giáo viên.     Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường -thcs-va-thpt     NỘI QUY HỌC SINH     CỔNG LUYỆN THI THPTQG     Kết quả tốt nghiệp THPT 2016 của trường THPT Đông Thái (cả 2 cụm TN và ĐH)     KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022- 2023     HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI     Giáo án stem môn công nghệ 11-bài 30     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 2- 10A4     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 4-10A4     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 1-10A4    
Tuyển sinh lớp 6 và lớp 10

Thông Báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024

SỞ GDĐT KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG THÁI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số:      /TB-THCS&THPT Đông Thái, ngày     tháng...

KH Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024

SỞ GDĐT KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG THÁI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số: 12/KH-THCS&THPT Đông Thái, ngày 02 tháng 4 năm 2023     KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023- 2024             Căn...

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024

SỞ GDĐT KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG THÁI Độc...

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI

Kính gửi:  - Các thầy, cô giáo viên chủ nhiệm lớp 9 năm học 2021-2022;             ...

Hướng dẫn triển khai sử dụng và đăng ký mua sách giáo khoa lớp 6,7,10 và các lớp còn lại

...

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022- 2023

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022- 2023 Căn cứ Kế hoạch số Kế hoạch số 3441/KH-SGDĐT ngày 16/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2022-2023, Công văn Số 669/SGDĐT-GDTrH&GDTX, ngày 17/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, Trường THCS&THPT Đông Thái xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 như sau: 1. Đặc điểm tình hình - Trường...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI

THÔNG BÁO Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 – 2023 - Căn cứ Kế hoạch số 3441/KH-SGDĐT ngày 16/12/2021 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2022-2023; - Công văn số 669/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 17/3/2022 của Sở GDĐT Kiên Giang về hướng...

Thông báo tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2021 - 2022

...

Đăng nhập

Tra cứu điểm thi THPT 2019

Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2019

Tìm kiếm

Logo liên kết