Công Đoàn     THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI     Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT bổ sung sửa đổi TT28 về chế độ là việ GV     Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT về chế độ cộng tác viên thanh tra     Thông báo tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2021 - 2022     Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH 2021 về việc cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19     Các Thủ tục hành chính     Thông tư 28 của BGDĐT về chế độ làm việc của giáo viên.     Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường -thcs-va-thpt     NỘI QUY HỌC SINH     CỔNG LUYỆN THI THPTQG     Kết quả tốt nghiệp THPT 2016 của trường THPT Đông Thái (cả 2 cụm TN và ĐH)     KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022- 2023     HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI     Giáo án stem môn công nghệ 11-bài 30     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 2- 10A4     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 4-10A4     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 1-10A4     Bài 4. KHÁI NIỆM VĂN MINH. MỘT SỐ NỀN VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ-TRUNG ĐẠI    
Tuyển sinh lớp 6 và lớp 10

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI

THÔNG BÁO

Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 – 2023

- Căn cứ Kế hoạch số 3441/KH-SGDĐT ngày 16/12/2021 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2022-2023;

- Công văn số 669/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 17/3/2022 của Sở GDĐT Kiên Giang về hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 2023;

- Căn cứ kế hoạch số: 17/KH-THCS&THPT ngày 21/4/2022 của Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Thái về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023, đã được UBND huyện An Biên phê duyệt;

-Căn cứ kết luận cuộc họp thống nhất địa bàn và tuyên sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của UBND huyện An Biên. Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Thái thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 như sau:

1/ Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

2/ Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở.

3/ Độ tuổi tuyển sinh:

- Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

- Đối với những học sinh dược học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

- Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học.

4/ Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022- 2023:

Chỉ tiêu tuyển sinh: là 310 học sinh với 07 lớp chia ra:

Nhóm môn                                                    số lớp          số học sinh

Nhóm môn khoa học xã hội                           4 lớp           180 học sinh

Nhóm môn khoa học tự nhiên                        3 lớp           130 học sinh

Lưu ý:

Nhóm KHXH gồm: Lịch sử, Địa Lý, GDCD, Hóa học, Công nghệ.

             Lịch sử, Địa Lý, GDCD, Vật lí, Công nghệ.

 Nhóm KHTH gồm: Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Tin học.

            Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Tin học

(Tùy theo điều kiện thực tế tuyển sinh của nhà trường sẽ thông báo cho học sinh đến thay đổi nguyện vọng nhóm môn học khoa học xã hội sang nhóm môn khoa học tự nhiên hoặc ngược lại nguyện vọng nhóm môn khoa học tự nhiên sang nhóm môn khoa học xã hội để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường đúng theo kế hoạch)

5/ Vùng tuyển sinh:

- Học sinh ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện An Biên và các trường THCS của huyện An Minh và U Minh Thượng giáp ranh với xã Đông Thái, huyện An Biên.

6/ Thời gian tuyên sinh:

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 25/5/2022 đến 23/6/2022 trên hệ thống tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022.2023

- Ngày tập trung: 14 giờ ngày 27/6/2022 sinh hoạt quy chế thi tại Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

- Ngày thi tuyển: Ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2022 (Theo lịch của sở Giáo dục)

- Chấm thi: Từ ngày 30/6/2022 đến 02/7/2022

- Công bổ kết quả chấm thi: 05/7/2022

- Hoàn thành công tác tuyển sinh trước 31/7/2022.

7/ Môn thi

Gồm 3 bài thi: Bài thi môn Toan; Bài thi môn Ngữ văn; Bài thi môn tiếng Anh.

8/ Thời gian làm bài: Toán, Ngữ văn: 120 phút: Tiếng Anh: 60 phút.

9/ Hồ sơ dự thi:

a. Đơn xin dự tuyển sinh (theo mẫu)

b. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

c. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

d. Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính).

e. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

f. Giấy xác nhận do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

g. Hồ sơ dự thi thực hiện trên Hệ thống tuyên sinh đầu cấp theo địa chỉ “tuyensinhkiengiang.eduvi.vn" do trường THCS mà học sinh đang học thực hiện.

10/ Chế độ ưu tiên:

- Cộng điểm ưu tiên đối với tuyển sinh lớp 10 THPT: điểm ưu tiên thực hiện theo Kế hoạch số 3442/KH-SGDDT ngày 16 12 2021 của Sở GDĐT về việc tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2022-2023 được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 10188/UBND-VHXH ngày 22/12/2021. Cụ thể như sau:

a) Nhóm đối tượng 1: Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng sau:

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hương chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trợ lên”;

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

b) Nhóm đối tượng 2: Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng sau:

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như Giấy thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c) Nhóm đối tượng 3: Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng sau:

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

- Người dân tộc thiểu số;

- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chi được hưởng theo 01 tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

11/ Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT học sinh đã tốt nghiệp THCS thuộc các đối tượng sau đây:

+ Học sinh trường phổ thông DTNT THCS huyện, thành phố được tuyển thẳng vào lớp 10.

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người;

+ Học sinh khuyết tật;

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

12/ Trúng tuyển vào lớp 10 THPT

a) Điểm thi tuyển:

- Điểm mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 10.

- Điểm thi tuyển lớp 10 THPT là tổng điểm của 03 bài thi không nhân hệ số.

b) Tổng điểm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển:

- Tổng điểm xét tuyển = tổng điểm thi tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 01 (một).

Thí sinh trúng tuyển phải có tổng điểm xét tuyển từ bằng đến lớn hơn điểm chuẩn của nhà trường thông báo.

13/ Nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ dự thi thực hiện trên Hệ thống tuyển sinh đầu cấp theo địa chỉ "tuyensinhkiengiang.eduvi.vn".

Tập tin đính kèm: TB--Tuyen-sinh-lop-10-2022-2023-.pdf


Đăng nhập

Tra cứu điểm thi THPT 2019

Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2019

Tìm kiếm

Logo liên kết