Công Đoàn     THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI     Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT bổ sung sửa đổi TT28 về chế độ là việ GV     Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT về chế độ cộng tác viên thanh tra     Thông báo tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2021 - 2022     Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH 2021 về việc cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19     Các Thủ tục hành chính     Thông tư 28 của BGDĐT về chế độ làm việc của giáo viên.     Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường -thcs-va-thpt     NỘI QUY HỌC SINH     CỔNG LUYỆN THI THPTQG     Kết quả tốt nghiệp THPT 2016 của trường THPT Đông Thái (cả 2 cụm TN và ĐH)     KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022- 2023     HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI     Giáo án stem môn công nghệ 11-bài 30     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 2- 10A4     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 4-10A4     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 1-10A4    
Tuyển sinh lớp 6 và lớp 10

KH Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024

SỞ GDĐT KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG THÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 12/KH-THCS&THPT

Đông Thái, ngày 02 tháng 4 năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023- 2024

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số Kế hoạch số 4084/KH-SGDĐT ngày 23/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2023-2024; Công văn Số 444/SGDĐT-GDTrH&GDTX, ngày 20/2/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Trường THCS&THPT Đông Thái xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 như sau:

1. Đặc điểm tình hình

- Trường THCS&THPT Đông Thái được nâng cấp từ THCS Đông Thái năm 2003 theo Quyết định số 41/2003/QĐ-UB ngày 18/04/2003 của UBND tỉnh Kiên Giang. Trường hiện có 02 điểm: Điểm A (điểm chính) tại Khu đô thị Thứ Bảy, xã Đông Thái, huyện An Biên gồm 24 phòng học và 01 khu hiệu bộ. Điểm B, tại ấp Phú Hưởng xã Đông Thái, cách điểm A khoảng 5km gồm 11 phòng học. Điện thoại 02973.882093; WEBSITE http://thptdongthai.edu.vn/;

email:c3dongthai.kiengiang@moet.edu.vn

- Tổng số GV, NV của trường là 93; nữ 38; trong đó giáo viên trực tiếp giảng dạy là 85 (Cấp 2: 45 giáo viên; Cấp 3: 40 giáo viên).

 - Năm học 2022 – 2023 trường có 49 lớp (28 lớp cấp THCS và 21 lớp cấp THPT). Tổng số học sinh 2018 em;

- Dự kiến Năm học 2023 -2024: Trường tuyển sinh 07 lớp 10; toàn trường có 49 lớp (28 lớp cấp 2 & 21 lớp cấp 3) với 2040 học sinh.

2. Mục đích, yêu cầu

1. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cơ sở giáo dục, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh học hết chương trình THCS.

2. Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

3. Công tác tuyển sinh bảo đảm đúng quy chế, chính xác, công bằng và khách quan.

4. Phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn xét tuyển được công bố công khai, kịp thời.

3. Chỉ tiêu, đối tượng, độ tuổi

3.1. Chỉ tiêu

a. Chỉ tiêu: 310 học sinh (7 lớp)

b. Địa bàn tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THCS tại trường THCS&THPT Đông Thái và các trường THCS: Đông Hòa; Thuận Hòa; Nam Thái; Nam Thái A và các em học sinh thi tuyển ở các trường khác trong tỉnh có đăng ký nguyện vọng 2 học tại trường.

3.2. Đối tượng và độ tuổi

a. Đối tượng: Tất cả học sinh đã tốt nghiệp THCS tại các trường thuộc các địa bàn nêu trên.

b. Độ tuổi:

- Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi, nhưng không quá 18 tuổi.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.    

- Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học.

4. Hồ sơ tuyển sinh

1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

2. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

3. Học bạ cấp trung học cơ sở.

4. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

5. Giấy xác nhận do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

6. Sổ Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (bản photo có công chứng)

7. Phong bì đựng 03 ảnh cỡ 3x4 (kiểu thẻ hoc sinh, không mang khăn quàng đỏ và mặt sau của ảnh ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh).

5. Chế độ ưu tiên và tuyển thẳng

5.1. Cộng điểm ưu tiên đối với tuyển sinh lớp 10

a) Nhóm đối tượng 1: Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng sau:

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

b) Nhóm đối tượng 2: Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng sau:

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c) Nhóm đối tượng 3: Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng sau:

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

- Người dân tộc thiểu số;

- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chỉ được hưởng theo 01 tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

5.2. Chế độ tuyển thẳng

Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS thuộc các đối tượng sau đây:

+ Học sinh trường phổ thông DTNT THCS huyện, thành phố được tuyển thẳng vào lớp 10 của trường.

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người;

+ Học sinh khuyết tật;

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

6. Đăng ký nguyện vọng

- Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng theo thứ tự:

+ Nguyện vọng 1: Trường đăng ký dự thi;

+ Nguyện vọng 2: Các trường THPT khác (không phải trường thí sinh đăng ký dự thi) trong địa bàn tuyển sinh theo qui định. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 của trường đó 01 (một) điểm và được lấy từ cao xuống thấp theo số lượng tuyển sinh được phê duyệt.

- Căn cứ số lượng học sinh tốt nghiệp THCS trong địa bàn tuyển sinh, các trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tỷ lệ học sinh trúng tuyển theo từng nguyện vọng, đảm bảo có tỷ lệ dự phòng cho học sinh thi điểm cao nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1 được tham gia xét tuyển nguyện vọng 2.

- Trường hợp thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, lãnh đạo nhà trường xác nhận phiếu báo kết quả thi của thí sinh và chuyển điểm thi về trường thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 để xét tuyển (Thí sinh không phải rút hồ sơ để chuyển nguyện vọng).

7. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

7.1. Đợt 1

- Căn cứ số lượng học sinh tốt nghiệp THCS trong vùng tuyển và đăng ký dự thi tuyển tại trường THCS&THPT Đông Thái, trường căn cứ vào chỉ tiêu số lượng đã được phê duyệt và xét điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp (Nếu thí sinh dự thi đủ cả 03 bài thi và điểm mỗi bài thi phải lớn hơn một).

- Đợt 1: trường thi tuyển và xét 300 em.

7.2. Đợt 2

- Chỉ xét điểm cho các đối tượng học sinh đã dự thi ở các trường khác mà không đỗ đợt 1 có đăng ký nguyện vọng về học tại trường THCS&THPT Đông Thái. Điểm trúng tuyển đợt 2 đối với những thí sinh này phải cao hơn điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 của trường là 01 điểm và được lấy từ cao xuống thấp theo số lượng tuyển sinh được phê duyệt.

- Đợt 2: trường xét nguyện vọng 2 là 10 em.

8. Quy định môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi

8.1. Môn thi: Thi tuyển lớp 10 THPT Gồm 03 bài thi: Bài thi môn Toán; Bài thi môn Ngữ văn và Bài thi môn tiếng Anh.

8.2. Nội dung, hình thức bài thi

- Nội dung bài thi chủ yếu trong chương trình lớp 9 và thực hiện theo nội dung đã được điều chỉnh tại Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. Bài thi không bao gồm các nội dung được hướng dẫn: học sinh tự đọc, học sinh tự học, học sinh tự làm.

- Bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận.

- Bài thi môn Toán, tiếng Anh theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.

- Các bài thi do hội đồng ra đề thi của Sở GDĐT thực hiện theo qui định.

8.3. Thời gian làm bài thi

Bài thi môn Toán và Ngữ văn: 120 phút; Bài thi môn tiếng Anh: 60 phút.

9. Điểm thi tuyển, tổng điểm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển

9.1. Điểm thi tuyển

- Điểm mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 10.

- Điểm thi tuyển lớp 10 THPT là tổng điểm của 03 bài thi không nhân hệ số.

9.2. Tổng điểm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển

- Tổng điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 1 (một).

9.3. Nguyên tắc xét tuyển:

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 1.0

Cách xét tuyển: Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn có điểm trung bình các môn học các môn học lớp 9 cao hơn.

Không sử dụng kết quả trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên và kết quả trong các kỳ tuyển sinh của tỉnh khác làm kết quả xét tuyển vào lớp 10 THPT của các trường công lập.

10. Lịch thực hiện

 

STT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

1

Xây dựng kế hoạch, báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh về Sở GDĐT.

Trước 07/4/2023

Gửi phòng GDTrH-GDTX

2

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh

Trước 15/4/2023

Sở GDĐT

3

Thông báo tuyển sinh năm học 2023 -2024:

Trước ngày 20/4/2023

 

4

Tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh và đăng ký các tổ hợp môn tự chọn ở lớp 10 theo CT GDPT 2018

Trước 05/5/2023

 

5

Lập danh sách Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi, chấm thi trình Sở GDĐT

Trước ngày 20/5/2023

Gửi phòng TCCB

6

Báo cáo số lượng dự kiến tuyển sinh theo từng nguyện vọng (có số lượng học sinh dự kiến theo từng tổ hợp môn và theo chủ đề các môn học tự chọn)

Trước 25/5/2023

Gửi phòng GDTrH-GDTX

7

Tuyển sinh lớp 10 THPT

7.1

Tổ chức kỳ thi

 Ngày 15-16/6/2023

Thực hiện theo lịch thi riêng

7.2

Chấm thi và xét duyệt kết quả tuyển sinh

Trước ngày 21/6/2023

7.3

Công bố kết quả tuyển sinh nguyện vọng 1

Ngày 23/6/2023

 

7.4

Học sinh nộp hồ sơ xác nhận nhập học đợt 1

Trước ngày 27/7/2023

 

8

Phúc khảo

Trước ngày 23/7/2023

Thực hiện theo lịch thi riêng

9

Xét duyệt kết quả và công bố kết quả tuyển sinh đợt 2

Trước ngày 25/7/2023

 

10

Hoàn thành công tác tuyển sinh

Trước ngày 31/7/2023

 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng trường THCS&THPT Đông Thái, ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; Điện Thoại 02973.882093.

 

Nơi nhận:

-UBND huyện An Biên;

- SGD&ĐT;

- Lưu: CM,VT.                 

HIỆU  TRƯỞNG

 

 

Đăng nhập

Tra cứu điểm thi THPT 2019

Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2019

Tìm kiếm

Logo liên kết