Công Đoàn     THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI     Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT bổ sung sửa đổi TT28 về chế độ là việ GV     Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT về chế độ cộng tác viên thanh tra     Thông báo tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2021 - 2022     Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH 2021 về việc cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19     Các Thủ tục hành chính     Thông tư 28 của BGDĐT về chế độ làm việc của giáo viên.     Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường -thcs-va-thpt     NỘI QUY HỌC SINH     CỔNG LUYỆN THI THPTQG     Kết quả tốt nghiệp THPT 2016 của trường THPT Đông Thái (cả 2 cụm TN và ĐH)     KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022- 2023     HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI     Giáo án stem môn công nghệ 11-bài 30     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 2- 10A4     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 4-10A4     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 1-10A4    
Tuyển sinh lớp 6 và lớp 10

Thông Báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024

SỞ GDĐT KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG THÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:      /TB-THCS&THPT

Đông Thái, ngày     tháng 4 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4084/KH-SGDĐT ngày 23/12/2022 của Sở GDĐT về việc tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2023 2024 được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 603VP-KGVX ngày 03/02/2023; Công văn số 444/SGDĐT-GDTH&GDTX ngày 20/02/2023 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2023; Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-THCS&THPT ngày 02/4/2023 của Trường THCS&THPT Đông Thái tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 đã được UBND huyện phê duyệt ngày 05/4/2023. Trường THCS&THPT Đông Thái thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

1.1.Là người đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện và vùng lân cận.

1.2.Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi;

- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước;

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;

- Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học.

2. Hồ sơ tuyển sinh:

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời trong năm dự tuyển hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở);

- Bản chính học bạ của THCS;

- Giấy xác nhận đối tượng được hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

- Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

- Việc đăng ký tuyển sinh, tiếp nhận và sử lý hồ sơ tuyển sinh được thực hiện qua phần mềm tuyển sinh ở địa chỉ https://tuyensinhkiengiang.eduvi.vn

3. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 gồm 07 lớp với 310 học sinh với 7 tổ hợp môn, cụ thể như sau:

Tổ hợp môn:

Tổ hợp 1: Vật lý – Hóa học – Sinh học – Tin học; (01 lớp)

Tổ hợp 2: Vật lý – Hóa học – Sinh học – Công Nghệ; (01 lớp)

Tổ hợp 3: Địa lý – GD kinh tế và pháp luật – Mỹ Thuật – Tin học; ( 01 lớp)

Tổ hợp 4: Địa lý – GD kinh tế và pháp luật – Sinh học – Công Nghệ; (02 lớp)

Tổ hợp 5: Địa lý – GD kinh tế và pháp luật – Tin học – Âm nhạc (01 lớp)

Tổ hợp 6: Địa lý – GD kinh tế và pháp luật – Hóa học – Tin học; (01 lớp, Điểm B)

Chuyên đề theo tổ hợp môn:

Tổ hợp 1: Toán – Vật lý – Hóa học

Tổ hợp 2: Văn – Lịch Sử – Địa lý

Tổ hợp 3: Văn – Địa lý – GD kinh tế và pháp luật

4. Chế độ ưu tiên, tuyển thẳng:

4.1.Chế độ ưu tiên:

* Điểm ưu tiên thực hiện theo Kế hoạch số 4084/KH-SGDĐT ngày 23/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2023-2024 được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 603 / VP - KGVX ngày 03/02/2023 cụ thể như sau:

a) Nhóm đối tượng 1:

Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng sau:

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên";

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

b) Nhóm đối tượng 2: Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng sau :

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c) Nhóm đối tượng 3: Cộng 1,0 diêm cho một trong các đối tượng sau:

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

- Người dân tộc thiểu số;

- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chỉ được hưởng theo 01 tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

4.2. Tuyển thẳng: Tuyến thẳng vào lớp 10 THPT đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS thuộc các đối tượng sau đây:

- Học sinh trường phổ thông DTNT THCS huyện, thành phố;

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

5. Đăng ký nguyện vọng: Thí sinh dự thi vào lớp 10 THCS&THPT Đông Thái được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng theo thứ tự:

+ Nguyện vọng 1: Trường THCS&THPT Đông Thái.

+ Nguyện vọng 2: Các trường THPT khác trong địa bàn tuyển sinh theo quy định. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 của trường đó 01 (một) điểm và được lấy từ cao xuống thấp theo số lượng tuyển sinh được phê duyệt. Sau khi không trúng tuyển nguyện vọng 1, nhà trường sẽ xác nhận điểm để học sinh nộp vào trường theo nguyện vọng 2.

6. Thời gian, nội dung, môn thi, hình thức bài thi tuyển sinh:

6.1. Thời gian thi: Ngày 15 và 16/6/2023.

6.2. Nội dung:

- Nội dung bài thi trong phạm vi chương trình THCS, chủ yếu trong chương trình lớp 9 và thực hiện theo nội dung đã được điều chỉnh tại Công văn 4 3280/BGDĐT - GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. Bài thi không bao gồm các nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyên khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện.

6.3. Môn thi:

- Gồm 03 bài thi: bài thi môn Toán, bài thi môn Ngữ Văn và bài thi môn Tiếng Anh. Bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận. Bài thi môn Toán, tiếng Anh theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.

- Các bài thi do hội đồng ra đề thi của Sở GDĐT thực hiện theo qui định.

6.4. Thời gian làm bài thi: Bài thi môn Toán và Ngữ văn: 120 phút; bài thi môn tiếng Anh: 60 phút.

7. Xét tuyển:

7.1. Điểm xét tuyển:

- Điểm mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 10.

- Điểm thi tuyển lớp 10 THPT là tổng điểm của 03 bài thi không nhân hệ số.

- Tổng điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).

7.2. Nguyên tắc xét tuyển:

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển đủ các bài thi quy định , không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 1 (một).

- Không sử dụng kết quả trong kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên và kết quả trong kỳ thi tuyển sinh của các tỉnh khác làm kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 của trường.

- Cách xét tuyển: theo điểm từ cao xuống thấp, đủ chỉ tiêu được duyệt.

- Cách sắp xếp lớp: căn cứ nguyện vọng đăng ký và điểm thi xếp từ cao xuống thấp của tổ hợp môn đăng ký, nếu số lượng đăng ký môn học lựa chọn vượt quá số lượng tuyển theo lớp nhà trường sẽ chuyển sang nhóm môn học khác phù hợp với điều kiện của nhà trường (mỗi lớp số lượng từ 40 em đến 45 em).

8. Lịch thực hiện:

- Từ ngày 20/4/2023 đến hết ngày 20/5/2023:

Tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh và đăng ký các môn lựa chọn ở lớp 10 theo CT GDPT 2018 bằng hình thức trực tuyến. (Việc đăng ký tuyển sinh, tiếp nhận và sử lý hồ sơ tuyển sinh được thực hiện qua phần mềm tuyển sinh ở địa chỉ https://tuyensinhkiengiang.eduvi.vn)

- 15 giờ ngày 14/6/2023: Thí sinh tập trung tại Trường THCS&THPT Đông Thái để sinh hoạt nội quy thi.

 - Ngày thi: 15-16/6/2023.

- Công bố kết quả tuyển sinh (trên bảng thông báo tại trường THCS&THPT Đông Thái): trước ngày 23/6/2023.

- Học sinh nộp hồ sơ xác nhận nhập học: từ ngày 01/7 đến 20/7/2023. Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng Trường THCS&THPT Đông Thái, số điện thoại 0297 3882093, 0376829765 (cô Ngọc)./.

 

Nơi nhận:

- Đăng website trường;

- Phòng GDĐT An Biên;

- Các trường THCS trên địa bàn và địa bàn huyện lân cận giáp ranh;

- BGH, GV, NV làm công tác tuyển sinh;

- Lưu: CM,VT.                

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đăng nhập

Tra cứu điểm thi THPT 2019

Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2019

Tìm kiếm

Logo liên kết