Công Đoàn     THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI     Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT bổ sung sửa đổi TT28 về chế độ là việ GV     Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT về chế độ cộng tác viên thanh tra     Thông báo tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2021 - 2022     Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH 2021 về việc cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19     Các Thủ tục hành chính     Thông tư 28 của BGDĐT về chế độ làm việc của giáo viên.     Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường -thcs-va-thpt     NỘI QUY HỌC SINH     CỔNG LUYỆN THI THPTQG     Kết quả tốt nghiệp THPT 2016 của trường THPT Đông Thái (cả 2 cụm TN và ĐH)     KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022- 2023     HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI     Giáo án stem môn công nghệ 11-bài 30     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 2- 10A4     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 4-10A4     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 1-10A4    
Tuyển sinh lớp 6 và lớp 10

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024

SỞ GDĐT KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG THÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 05/TB-THCS&THPT

Đông Thái, ngày 26 tháng 4 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4084/KH-SGDĐT ngày 23/12/2022 của Sở GDĐT về việc tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2023 2024 được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 603VP-KGVX ngày 03/02/2023; Kế hoạch số 04/KH-PGDĐT ngày 15/02/2023 của Phòng GDĐT tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2023; Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-THCS&THPT ngày 02/4/2023 của Trường THCS&THPT Đông Thái tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 đã được UBND huyện phê duyệt ngày 05/4/2023. Trường THCS&THPT Đông Thái thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

1.1.Là người đã hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn xã Đông Thái và 30 em học sinh của trường Tiểu học Đông Hòa 2,4 (Lân cận)  .

1.2.Tuổi của học sinh vào học lớp 6 THCS là 11 tuổi (sinh năm 2012).

- Các trường họp sau đây được vào học ở tuổi cao hơn tuổi quy định: Cao hơn 1 tuổi với học sinh nữ; cao hơn 3 tuổi với học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước.

- Nếu thuộc nhiều trường hợp, chỉ áp dụng một quy định cho một trong các trường hợp đó.

- Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học.

2. Hồ sơ tuyển sinh:

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Học bạ tiểu học, có xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học;

- Giấy khai sinh (bản sao), có ngày tháng năm sinh và có đóng dấu đỏ của UBND xã;

- Việc đăng ký tuyển sinh, tiếp nhận và sử lý hồ sơ tuyển sinh được thực hiện qua phần mềm tuyển sinh ở địa chỉ https://tuyensinhkiengiang.eduvi.vn

3. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 gồm 09 lớp:

4. Hình thức xét tuyển:

- Trường ưu tiên xét tuyển tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học các trường tiểu học trên địan bàn xã Đông Thái khi đã hoàn thành việc đăng ký trên hệ thống tuyển sinh đảm bảo đạt từ 99% trở lên.

- Riêng các em ở địa bàn lân cận (khoảng 30 em) nhà trường căn cứ vào số điểm trubg bình 2 môn Tiếng Việt và Toán cuối năm học lớp 5 và được xếp loại Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện trên học bạ khi hoàn thành đăng ký trên hệ thống theo thời gian quy định, nhà trường sẽ xét từ trên xuống khi đủ số lượng (Những em không trúng tuyển trường sẽ thông báo trả lại qua hệ thống phần mềm tuyển sinh).

5. Lịch thực hiện:

- Từ ngày 02/6/2023 đến ngày 20/6/2023:

Tiếp nhận hồ sơ của các trường bằng hình thức trực tuyến; việc đăng ký tuyển sinh, tiếp nhận và sử lý hồ sơ tuyển sinh được thực hiện qua phần mềm tuyển sinh ở địa chỉ https://tuyensinhkiengiang.eduvi.vn (Trường không nhận hồ sơ trực tiếp và ngoài vùng tuyển).

- Công bố kết quả tuyển sinh (trên bảng thông báo tại trường THCS&THPT Đông Thái và trên web https://thptdongthai.edu.vn): trước ngày 05/7/2023.

- Học sinh nộp hồ sơ xác nhận nhập học: từ ngày 08/7 đến 19/7/2023. Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng Trường THCS&THPT Đông Thái, số điện thoại 0297 3882093, 0376829765 (cô Ngọc)./.

 

Nơi nhận:

- Đăng website trường;

- Phòng GDĐT An Biên;

- Các trường THCS trên địa bàn và địa bàn huyện lân cận giáp ranh;

- BGH, GV, NV làm công tác tuyển sinh;

- Lưu: CM,VT.                

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đăng nhập

Tra cứu điểm thi THPT 2019

Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2019

Tìm kiếm

Logo liên kết