Công Đoàn     THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI     Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT bổ sung sửa đổi TT28 về chế độ là việ GV     Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT về chế độ cộng tác viên thanh tra     Thông báo tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2021 - 2022     Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH 2021 về việc cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19     Các Thủ tục hành chính     Thông tư 28 của BGDĐT về chế độ làm việc của giáo viên.     Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường -thcs-va-thpt     NỘI QUY HỌC SINH     CỔNG LUYỆN THI THPTQG     Kết quả tốt nghiệp THPT 2016 của trường THPT Đông Thái (cả 2 cụm TN và ĐH)     KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022- 2023     HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS&THPT ĐÔNG THÁI     Giáo án stem môn công nghệ 11-bài 30     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 2- 10A4     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 4-10A4     Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam- Nhóm 1-10A4     Bài 4. KHÁI NIỆM VĂN MINH. MỘT SỐ NỀN VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ-TRUNG ĐẠI    
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các Thủ tục hành chính

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÔNG THÁI

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyển sinh trung học phổ thông

Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm

Nộp hồ sơ trực tiếp đến Trường THCS& THPT Đông Thái

Theo kế hoạch tuyển sinh

- Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

- Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Tuyển sinh trung học cơ sở

Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm

Nộp hồ sơ trực tiếp đến Trường THCS& THPT Đông Thái

Theo kế hoạch tuyển sinh

- Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT;

- Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT;

- Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Việc xin chuyển trường được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới, hoặc sau khi kết thúc học kì I.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Việc xin chuyển trường được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới, hoặc sau khi kết thúc học kì I.

Trường THCS&THPT Đông Thái

Không

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Xin học lại

Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Trường THCS&THPT Đông Thái

Không

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại trường THCS & THPT Đông Thái.

30 ngày làm việc

Trường THCS&THPT Đông Thái.

Không

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

40 ngày làm việc

Trường THCS&THPT Đông Thái

Không

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ngày làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS&THPT Đông Thái.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không

- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngậy 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

- Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Không quy định (Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT)

Tại nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Không

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Theo hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tạị nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Không

- Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT

- Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

11

 

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

Tại nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Không

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT

 

 

12

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiệu số rất ít người

40 ngày làm việc

Trường THCS&THPT Đông Thái

Không

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

 

13

 

Rút bằng Tốt nghiệp

Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Trường THCS&THPT Đông Thái

Không

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT

 

14

 

Chỉnh bằng Tốt nghiệp

Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Trường THCS&THPT Đông Thái

Không

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT

 

15

Xin cấp lại bản sao bằng Tốt nghiệp

Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Trường THCS&THPT Đông Thái

Không

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT

 

Đăng nhập

Tra cứu điểm thi THPT 2019

Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2019

Tìm kiếm

Logo liên kết