Công Đoàn     Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT bổ sung sửa đổi TT28 về chế độ là việ GV     Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT về chế độ cộng tác viên thanh tra     Thông báo tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2021 - 2022     Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH 2021 về việc cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19     Thông tư 28 của BGDĐT về chế độ làm việc của giáo viên.     Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường -thcs-va-thpt     NỘI QUY HỌC SINH     CỔNG LUYỆN THI THPTQG     Kết quả tốt nghiệp THPT 2016 của trường THPT Đông Thái (cả 2 cụm TN và ĐH)    
Thông tư

Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT về chế độ gv làm công tác Đoàn TNCSHCM

...

Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT bổ sung sử đổi TT54/2012 về chế độ cộng tác viên thanh tra

...

Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT về chế độ cộng tác viên thanh tra

...

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT bổ sung sửa đổi TT28 về chế độ là việ GV

...

Thông tư 23/2015- BGDDT-BNV_tieu_chuan_chuc_danh_gv_thpt

...

Thông tư 28 của BGDĐT về chế độ làm việc của giáo viên.

...

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường -thcs-va-thpt

...

Tra cứu điểm thi THPT 2019

Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2019

Tìm kiếm

Logo liên kết

Đăng nhập