Get Adobe Flash player
DANH MỤC CÁC MÃ SỐ GHI PHIẾU DỰ THI THPTQG 2017     Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT bổ sung sửa đổi TT28 về chế độ là việ GV     Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT về chế độ cộng tác viên thanh tra     Thông tư 28 của BGDĐT về chế độ làm việc của giáo viên.     Thông tư 12-BGD Điều lệ trường phổ thông     NỘI QUY HỌC SINH     CỔNG LUYỆN THI THPTQG     Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2016     Kết quả tốt nghiệp THPT 2016 của trường THPT Đông Thái (cả 2 cụm TN và ĐH)    
Thông tư

Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT về chế độ gv làm công tác Đoàn TNCSHCM

...

Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT bổ sung sử đổi TT54/2012 về chế độ cộng tác viên thanh tra

...

Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT về chế độ cộng tác viên thanh tra

...

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT bổ sung sửa đổi TT28 về chế độ là việ GV

...

Thông tư 23/2015- BGDDT-BNV_tieu_chuan_chuc_danh_gv_thpt

...

Thông tư 28 của BGDĐT về chế độ làm việc của giáo viên.

...

Thông tư 12-BGD Điều lệ trường phổ thông

...

Tra cứu điểm thi THPT 2019

Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2019

Tìm kiếm

Logo liên kết

Đăng nhập